Pravidelný občasník originálního humoru

Mazání cookies nadhodnotí návštěvnost až 2.5 krát

Autor chlívek (Webdesign, Internet) - vydáno 22.11.2007

Cookie Deletion White Paper od analytické společnosti comScore upozorňuje, že současné analýzy návštěvnosti mohou být velmi nepřesné


Čerstvá studie společnosti comScore upozorňuje na velký vliv mazání uživatelských cookie na současné systémy měření návštěvnosti. Vychází ze sledování zhruba 400 000 počítačů v domácnostech v prosinci loňského roku ve vztahu ke cookies Yahoo! a DoubleClick.

Měření návštěvnosti pomocí cookies je nutné brát s rezervou, případně se velmi důkladně zajímat o metodiku a postupy, které analytický software či společnosti používají. Všeobecná snaha ukazovat "ta lepší čísla" pochopitelně vede i v tomto případě k vysoké toleranci nepřesných výsledků a ochotě nezkoumat příliš věrohodnost.

Zhruba 31% uživatelů počítačů maže cookie po jednom měsíci, případně k tomu používá software. Ve výsledku je možné vysledovat v průměru 4.7 rozdilné cookie na jednoho uživatele. Výsledek odpovídá zhruba i jiným studiím, jako například Belden Associates (2004), JupiterResearch (2005) a Nielsen/NetRating (2005), které zjistily, že měsíčně maže cookies alespoň 30% internetových uživatelů.

Při sledování cookies pro Yahoo! comScore zjistili, že průměrný uživatel obdrží 2.5 rozdílných cookie. Měření návštěvnosti pomocí cookies tak většinou nadhodnotí návštěvnost až 2.5 krát, tedy o 150%. Stejně tak dochází k chybě u inzertního software založeného na cookies, reach je nadhodnocen až 2.5 krát, stejnou měrou je ovlivněna frekvence.

"Výsledek studie ukazuje, že bez významného a opatrného započtení mazání cookie, site-server data mohou hodně nadhodnotit počet unikátních návštěvníků," uzavírá zjištění studie.

Jak se ztrácejí cookies?

  • Ručním smazáním souborů
  • Ručním smazáním prostřednictvím prohlížeče
  • Použitím programů ochraňujících bezpečnost uživatele

V případě interneových uživatelů se cookies nejenom ztrácejí, zhruba 12% uživatelů cookies odmítá používat (zdroj: Internet Advertising Bureau, IAB). Tuto skupinu uživatelů comScore studie nicméně nezahrnovala.

Jeden uživatel je započítáván opakovaně

Smazání cookies vede k opakovanému započítání téhož uživatele coby nového návštěvníka. comScore ve své studii (dostupné zdarma na www.comscore.com) uvádí názorný příklad uživatele, který smazal cookies dvakrát v jednom měsíci a započítal se tak jako tři rozdílní (unikátní) návštěvníci.

Frekvence mazání "first-party" cookies
  Procento počítačů Průměr cookie na PC Procento cookies
Všechna PC 100,0% 2,5 100,0%
Zachované 69.3% 1,5 41,8%
Jedno a více smazání 30,7% 4,7 58,2%
Jedno smazání 16,1% 2,0 12,8%
Dvě smazání 5,1% 3,0 6,1%
Tři smazání 2,5% 4,0 4,0%
Čtyři a více smazání 7,1% 12,5 35,3%

Nadhodnocená a podhodnocená čísla

comScore upozorňuje, že mazání cookie má vliv na řadu používaných ukazatelů :

  • Nadhodnocení počtu unikátních návštěvníků
  • Podhodnocení počtu vracejících se návštěvníků
  • Podhodnoceni konverzních poměrů
  • Nadhodnocení reache
  • Podhodnocení frekvence

Pro objektivní stanovování návštěvnosti je, podle comScore, rovněž nutné správně filtrovat mezinárodní a národní návštěvnost. Stávající praxe, včetně té používané v rámci měření NetMonitorem, přitom je, že se prezentuje vyšší čísla, tj. ta, která zahrnují i zahraniční návštěvníky.

"V roce 2005 jsem působil u JupiterResearch a zveřejnil výsledky studie ukazující, že 39% internetových uživatelů uvádí, že maže cookie každý měsíc," říká Eric T. Peterson, konzultant a autor knihy Web Analytics Demystified. "Data ze studie comScore jasně zdůrazňují rizika měření založeného na cookies," dodává.

Zároveň upozorňuje i na vliv uživatelů, kteří cookie blokují zcela a varuje před snahou používat unikátní IP adresy pro případné určování návštěvnosti. Nejlépe tento problém ilustruje následující tabulka.

Počet rozdílných adres na jeden počítač Procento počítačů
1 36,6%
2 11,7%
3 6,6%
4 4,9%
5 3,5%
6-10 10,3%
11-25 12,7%
26 a více 13,7%

Je důležité zdůraznit, že comScore sledovalo uživatele v domácnosti. V případě firemních uživatelů mohou platit jiné, dle mého názoru, ještě horší podmínky co se cookies týče.

Nadhodnocení může dosáhnout až desetinásobku

V závěru studie comScore uvádí vzorec pro výpočet rozdílu skutečné návštěvnosti od té vysledované pomocí cookies.

Rozdíl = (Nadhodnocení mazáním cookies + Nadhodnocení blokací cookies) * Nadhodnocení nefiltrováním zahraniční návštěvnosti

"S ohledem na násobný charakter těchto efektů může celkové nadhodnocení dosáhnout i více než desetinásobku. Například web mající 2.5 faktor mazání cookies a 4.5 inflaci zahraničního provozu bude mít celkové nadhodnocení 11.25 krát," upozorňuje comScore

Panelové měření jako nutný prvek

"Pro přesné stanovení velikosti a charakteru návštěvníků webu je nutný nástroj využívající panelové měření," uvádí Richard Castellini, VP pro spotřebitelský marketing u CareerBuilder.com.

Měření návštěvnosti pomocí cookies je nutné brát s rezervou, případně se velmi důkladně zajímat o metodiku a postupy, které analytický software či společnosti používají. Všeobecná snaha ukazovat "ta lepší čísla" pochopitelně vede i v tomto případě k vysoké toleranci nepřesných výsledků a ochotě nezkoumat příliš věrohodnost.

 

 

Štítky : Návštěvnost, Inzerce, Reklama, Cookies|
Poslední změna : 22.11.2007 13:19, Vytvořen : 22.11.2007 13:00, Vydán : 22.11.2007, 14943x

Komentáře pro ty z Facebooku

Aktuální články autora

Související článkyREKLAMA

Články e-mailem

Stačí zadat e-mail

a Feedio se už o vše postará

POOH.CZ na sociálních sítích