Pravidelný občasník originálního humoru

Podle SNG.SK je kritika úděsného "designu" na politickou objednávku

Autor chlívek (Webdesign, Internet) - vydáno 30.12.2011

Zmetek za 25 000 Eur (v reálné hodnotě tak do 5 000 korun) navíc obhajuje jako "velmi odvážný a provokující". A přesto, že jde pouze o nepovedený plagiát Nga.gov, tvrdí, že jde o "nový typografický koncept"


Pokud by jste si snad mysleli, že Slovenská národní galerie nebude obhajovat onen úděsný výtvor za 25 000 Euro co vypustili na www.sng.sk (viz Redesign: Slovenská národní galerie za 25 000 Euro má (totální) #fail), jste na obrovském omylu.

Na http://www.sng.sk/sk/uvod/co-je-nove se objevilo STANOVISKO KU KRITIKE NAŠEJ WEBSTRÁNKY:

Ako národnú erbovú inštitúciu nás samozrejme mrzí, že naša nová webstránka si v posledných týždňoch vyslúžila veľa kritiky až škandalizovania. Dvojnásobne nás mrzí, že sa tak stalo po dlhých mesiacoch od jej spustenia. Z toho usudzujeme, že dnešní kritici vizuálneho konceptu, ako aj funkčnosti stránky neboli a nie sú našimi bežnými návštevníkmi. Preto načasovanie tejto škandalizácie nemôžeme považovať za náhodu. Prišla v čase, kedy sa napríklad rozhoduje o rekonštrukcii SNG, spochybňujú sa kompetencie jej zriaďovateľa a po mnohých peripetiách sa podpisuje veľký projekt „Digitálna galéria“.

Boli sme si vedomí od počiatku, že vizuálny koncept novej webstránky SNG je veľmi odvážny až provokujúci. A sme si tiež vedomí, že každý človek môže spochybňovať „vkusové názory“ iného rovnako, ako môže nerozumieť cestám, omylom aj úspešným dielam v súčasnom výtvarnom umení, ale aj dizajne napríklad. Pre návrh vizuálneho konceptu našej webstránky sme si nevybrali reklamnú agentúru, ale jedného z najprogresívnejších súčasných slovenských dizajnérov, ktorý mal poňať stránku ako nový typografický koncept.

A napokon sme si tiež vedomí toho, že pri takomto odvážnom až provokujúcom koncepte sú zvlášť citlivo vnímané nedostatky v technickom či funkčnom riešení. Na ich odstránení sme začali pracovať ešte predtým, než sa objavili verejné kritické hlasy. Spolu s doplnením o nové informácie a nové služby na našom webe sa všetky zmeny udejú v marci (budúceho roku). Chceme zdôrazniť, že tieto zlepšenia nijako nezaťažia rozpočet SNG, a veríme, že prispejú k spokojnosti tých, ktorí našu stránku navštevujú predovšetkým s úprimným záujmom o naše expozície a ďalšie informácie o slovenskom výtvarnom umení.

Z ekonomického hľadiska boli na realizáciu stránky vynaložené účelovo viazané prostriedky pridelené zriaďovateľom výlučne na túto konkrétnu úlohu v skladbe: preklady, externá redakcia, dizajn, programovanie. Tieto prostriedky boli galérii pridelené v rádovo nižšej sume, než napríklad pre porovnateľné erbové inštitúcie ako SND alebo Slovenský rozhlas.

Je za nami ťažký rok, kedy sme boli nútení pripravovať naše projekty v nevyhovujúcich podmienkach stále sa zhoršujúceho stavu spôsobeného odďaľovaním rekonštrukcie galérie. Napriek zníženému rozpočtu sa nám podarilo pripraviť mnoho kvalitných projektov ocenených odbornou i laickou verejnosťou doma i v zahraničí ako o tom svedčia ohlasy v médiách a návštevnosť našich podujatí. Veríme, že misia prinášať a sprístupňovať výtvarné umenie stále väčšiemu počtu záujemcov spolu s pripraveným výstavným plánom a programom pre rok 2012 bude naďalej oslovovať širokú verejnosť.

Rád bych připomněl některé podstatné věci, které se týkají pasáží ve vyjáření zvýrazněných.

  • Možná by nebylo marné být nějakým placeným agentem, který právě teď ve správném načasování skandalizuje slovenskou národní galerii. Nejsem, ale to co visí na sng.sk mě pohoršuje
  • "Vizuálný koncept" neexistuje a nic odvážného ani provokujícího se nekoná. Co navíc, jde o nepovedený plagiát www.nga.gov
  • "Nový typogracický koncept" se nekoná, na www.sng.sk není ani stopy po typografii
  • Nedostatky v technickém či funkčním řešení jsou takového rázu, že odpovídají někomu, kdo o webdesignu nemá nejmenší poněti a neví nic ani o tom, jak design převést do HTML
  • Reálná hodnota tohoto "designu" je tak do 5 000 korun i s realizací. S ohledem na to, že jde o plagiát je ale reálná hodnota designu nulová a cena za technickou realizaci nemůže převyšovat hodnotu jedné člověkohodiny. Bohužel doprovázené nepochybně mnoha člověkohodinami práce dalších lidí, kteří doplňovali do nesmyslné struktury záplavu prázdných a poloprázdných stránek
  • Vedení SNG.SK by mělo okamžite odstoupit nebo být odvoláno. Za 25 000 Euro je možné realizovat projekty, které jsou rozsahově deset a vícekrát složitější
  • Pláče-li vedení SNG.SK nad sníženým rozpočtem, mělo by si uvědomit, kolik dalších kvalitných projektů by mohlo vzniknout, kdyby nevyhodili 25 000 Euro za zmetek

Štítky : Webdesign, Redesign, Šlendrián, #fail, Sng.sk, Slovenská národní galerie|
Poslední změna : 30.12.2011 08:01, Vytvořen : 30.12.2011 07:32, Vydán : 30.12.2011, 13617x

Komentáře pro ty z Facebooku

Aktuální články autora

Související článkyREKLAMA

Články e-mailem

Stačí zadat e-mail

a Feedio se už o vše postará

POOH.CZ na sociálních sítích