Pravidelný občasník originálního humoru

Štítek: Evropská unie RSS

Podivuhodné příběhy podivuhodného filmu za 21 tisíc Euro (ze kterého budete zvracet)

On celý ten filmeček za 21 tisíc euro je vlastně takový podvod a komerčně klamavý obsah. A klasicky platí, že si Evropská Unie za peníze svých občanů dělá co chce.

Bez medu to nejde aneb co všechno se dá splácat za peníze Evropské Unie a státu

Bez medu to nejde na www.medojedi.cz je děsivá ukázka webdesignu, tedy spíše nedesignu. Ale protože to bez medu nejde, tak vězte, že na tuhle zrůdnou amatérštinu jsme přispěli všichni. "Kampaň financována z prostředků Evropské unie a České republiky". Celé je to součástí jakéhosi megaprojektu, na který podle prozatím dostupných informací šly 4 miliony korun z EU a další miliony přímo od státu.

DODATEK 17:05: Český svaz včelařů jsem požádal o informace o čerpání veřejných prostředků souvisejících s tímto webem. Odpověď je dostatečně výmluvná:

Vaše sdělení předávám řediteli implementující agentury programu "Bez medu to nejde" s tím, že je výhradně na něm, zda s Vámi ve věci stávajícího programu bude komunikovat či s Vámi spolupracovat.

S přátelským pozdravem
RNDr. Robert Šmied

Europoslanci ODS se zoufale snaží vysvětlit fatální selhání. Zdrželi se hlasování o ACTA a teď nevědí jak z toho ven

Nechť mi europoslanci ODS prominou, ale to co předvádějí v Europoslanecký klub ODS: Prohlášení klubu ODS k hlasování o ACTA je zcela nechutné, nedůstojné a ubohé. A jenom to utvrzuje názor na to, že dobře se zabydlet v Bruselu je jenom ukázka moderního politického příživnictví. A zlatý hřeb tomu nasazují posledním čtvrtým bodem, kde dalším stranám podsouvají něco, co nikdy tyto strany neřekly.

I v tomto případě platí, že by tito pánové měli raději mlčet, protože ukázku vlastní zbabělosti a ignorance nemohou vysvětlit vůbec nijak. A už vůbec ne tou snůškou hloupostí, kterou právě uvěřejnili. A soudě podle posledního odstavce, je podle ODS pravděpodobně vhodnější podobné smlouvy vyjednávat v tajnosti a veřejnosti o nich pokud možno neříct nic ani poté, co je v tichosti vše podepsáno.

A samozřejmě, musím poblahopřát České pirátské straně. Sbírka politických přížívníků z Bruselu ji označuje za "nejrůznější pirátské spolky".

Europoslanecký klub ODS: Prohlášení klubu ODS k hlasování o ACTA

(www.ods.cz) Europoslanci ODS se ve Štrasburku zdrželi hlasování o mezinárodní smlouvě ACTA, která je zaměřena na boj s porušováním duševního vlastnictví a paděláním.

1. Smlouva uspokojivě neřeší ani ochranu soukromí jednotlivce, ani ochranu duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví je přitom nedílnou součástí vlastnictví osobního a jeho ochrana musí být zajištěna jak ve skutečném, tak v digitálním světě.

2. Padělání představuje celosvětově závažný problém, který způsobuje průmyslu, podnikatelům i autorům uměleckých děl dalekosáhlé škody. Občanští demokraté jsou důslednými zastánci ochrany duševního vlastnictví a rozhodně nesouhlasí s tím, že vše patří všem a že autorská díla mohou být volně, kdykoliv a kýmkoliv bezplatně kopírována a šířena po internetu nebo jinými prostředky.

3. Současně je ovšem nezbytné vyloučit sebemenší možnost průlomu do soukromí uživatelů digitálních technologií. V této oblasti stále přetrvává řada nejasností. Europoslanci ODS proto nemohou smlouvu ACTA ani jednoznačně podpořit.

4. Jednání o tak závažné smlouvě by nemělo probíhat v hysterické a přepolitizované atmosféře, kterou vytvořily nejrůznější pirátské spolky. Občanští demokraté odmítají obhajovat spolu se zelenými a komunisty právo na krádež duševního vlastnictví, kterému měla dohoda ACTA zamezit.

ACTA odmítnuta Evropským parlamentem, mohla by to být i dobrá zpráva

Svým způsobem to bylo symbolické, 4. července Evropa vyhlásila vlastní Den nezávislosti odmítnutím ACTA, v zásadě amerického pohledu na to, jak má vypadat svět a Internet. Pouze 39 poslanců se vyslovilo pro, 478 proti a 165 se zdrželo hlasování. To samozřejmě až poté, co došlo k pokusu o odložení hlasování. Nepochybně je to dobrá zpráva. Nepochybně můžete chvíli jásat nad tím, že máme v EU orgán, který naslouchá hlasu občanů. A co navíc, dokázal se postavit něčemu, co samotná Evropská Komise chtěla vidět zcela jinak. A taky můžete jásat nad tím, že se evropští poslanci ODS se projevili jako hrdinové a zdrželi se hlasování.

Zdrželi se hlasování: Miroslav Ouzký (ODS), Milan Cabrnoch (ODS), Jan Zahradil (ODS), Hynek Fajmon (ODS), Andrea Češková (ODS), Ivo Strejček (ODS), Evžen Tošenovský (ODS), Oldřich Vlasák (ODS), Edvard Kožušník (ODS)

Proti: Jiří Maštálka (KSČM), Miloslav Ransdorf (KSČM), Jaromír Kohlíček (KSČM), Vladimír Remek (KSČM), Richard Falbr (ČSSD), Robert Dušek (ČSSD), Olga Sehnalová (ČSSD), Zuzana Brzobohatá (ČSSD), Libor Rouček (ČSSD), Zuzana Roithová (KDU ČSL), Pavel Poc (ČSSD)

Nehlasovali: Jiří Havel (ČSSD), Jan Březina (KDU ČSL)

Jenže, vítězství je to stále takové zvláštní. V závěrečné řeči bylo opět zmíněno to, že se bude čekat na výsledek posouzení Evropským soudem ve věci kompatibility ACTA se zákony EU. A  jak už bylo jasně řečeno dříve, může dojít k novému pokusu u hlasování. Což by pravděpodobně vyžadovalo předložení upravené ACTA. A jakkoliv to zní jako obtížně dosažitelný cíl (je potřeba aby se na změnách shodli její signatáři), možné je všechno. Stačí vzpomenout jak ACTA vznikala.

Podstatně pravděpodobnější je, že se EU velmi brzy začne zabývat některou z dalších (již připravených) smluv podobného charakteru (zejména důležité bude, co se bude dít s TPP). Nebo dojde k rozdělení ACTA na smluv více, tak aby se oddělilo řešení skutečného problému prodeje padělků ve fyzické podobě. A v druhé samostatné podobě se řešila otázka autorského práva v online světě.

Foto: IP Policy Committee Blog

Kaufland nezvládl změnit dodavatele vajec. Vlastní neschopnost maskuje za "nařízení EU"

Je to už hodně dlouho, co se EU začala věnovat životnímu prostoru slepic. A nakázala zvětšit klece, ve kterých jsou drženy při produkování vajec. Už v lednu se v médiích objevila upozornění, že "vejce" budou problém. A ejhle, máme tu únor. V Česku nejsou vajíčka. Kaufland nedokázal ani za řadu měsíců zajistit nového dodavatele vajec, takže v Kauflandu prostě vajíčka nedostanete. Budiž, stane se. Otázkou ale je, proč vlastní neschopnost a nezodpovědnost, Kaufland maskuje Evropskou Unii.

Fakta o ACTA - ACTA v češtině má různé a hlavně rozdílné verze (a také TIP: Jak porovnat PDF)

Pokud jste si stále ACTA nepřečetli, zde to můžete učinit v angličtině. A v češtině zde (Ministerstvo průmyslu a obchodu) nebo zde (Europa.eu). Pokud jste mimořádně důkladní, tak si můžete zkusit tyto dva dokumenty porovnat - možná dojdete do bodu zmatení, protože verze "EU" se od verze "MPO" v řadě případů liší. A v řadě případů působí rozdíly jako podstatné.

Jakkoliv mají rozdílná data (12. září vs. 23. srpna), verze od MPO obsahuje označení "REV 2 (cs)" zaítmco verze od EU takto označená není. Pokud nechcete porovnávat sami, můžete se podívat na Porovnání české verze ACTA od MPO a od EU. Varuji ale předem, je to šílená právničtina a pokusit se posoudit zda nedošlo k nějakému tomu "ztraceno v překladu" (nebo ještě hůře "významně pozměněno v překladu") je spíš práce pro někoho kdo je opravdu právník.

MPO:

EU:

Moudrý z toho tedy nejsem ani trochu, ale alespoň je výsledkem tohoto pokusu to, že vám mohu poradit, jak můžete snadno a rychle porovnat rozdíly mezi dvěma PDF. Použít k tomu můžete Diffpdf ale rovnou přidám jedno varování - na Internetu se tenhle software vyskytuje v řadě připadů přeložený znovu s přibaleným virem. Takže buď stahujte přímo od zdroje, nebo si to pouštějte v nějakém virtuálu.

Fakta o ACTA - Jak bude EU schvalovat (či neschvalovat) ACTA

 Podle informací na www.laquadrature.net je proces schvalování ACTA na úrovní Evropské unie takovýto (detailní záznamy zde). Plenární zasedání ve Štrassburgu (plánované na 11. - 14. června 2012) bude místem, kde ACTA může být přijata či odmítnuta.

  • The International Trade (INTA) Committee Evropského parlamentu je hlavním výborem pracujícím na ACTA
     
  • The Legal Affairs (JURI), Development (DEVE) (zde byste měli vědět, že jako zpravodaj zde figuruje JAN ZAHRADIL), Civil Liberties (LIBE) and Industry (ITRE) committees budou prvními výbory, které budou hlasovat poté co dojde k "výměně názorů" na návrh ACTA
     
  • Výsledky budou zaslány INTA a mohou ovlivnit výslednou zprávu, která poté doporučí EU Parlamentu jako celku zda přijmout či odmítnout ACTA
     
  • Konečné, plenární hlasování v EP by se mělo odehrávat nejdříve v červnu (plánované datum je 12. června 2012)

Fakta o ACTA - Doporučené čtení k 30. lednu 2012

Co byste si možná chtěli (a možná i měli) přečíst o mezinárodní dohodě ACTA v médiích z článků, analýz a názorů vyšlých v právě uplynulých dnech. Pomůže vám to udělat si lepší představu o tom, co ACTA může způsobit pokud bude přijata.

"Banda pubertaku a piratska strana. Nedik. Cau" aneb o zaslepenosti lidské

Včera se konaly "Occupy Main Square" (viz Česká televize a V Česku se demonstrovalo za internetovou svobodu) a na Twitteru jsem narazil na typicky dehonestující "Banda pubertaku a piratska strana. Nedik. Cau". Připomnělo mi to dobu kdy socialismus v ČR mířil do záhuby a pro socialistické vrcholné představitele šlo dlouhodobě o "máničky" a "pochybné existence".


Pražský protest proti smlouvě ACTA (Zdroj: Česká Televize)

Podobný přístup mě děsí. Jakési posuzování formy odění a vzhledu zde získává vrchu nad pochopením problému. Dehonestující komentáře týkající se vzhledu? Věku? To už tady mnohokrát bylo. "Republiku si rozvracet nedáme," znělo z úst zmanipulované dělnické třídy. Ta také neměla ráda "máničky", neslučovalo se to s představou člověka budujícího socialismus. A ejhle, ono se nám to vrací.

Možná bude dobré lidem smýšlejícím podobně jako autor výroku ukázat, že svoboda je důležitá nejenom pro "bandu puberťáku" a "pirátskou stranu". Ve čtvrtek můžete přijít, ať jste puberťák, pirát či mánička na Happening proti ACTA - 14:00, Klárov (Metro Malostranská). Přihlásit se případně můžete i k Událost na Facebooku - Protestní happening proti smlouvě ACTA.

Fakta o ACTA - Proč je ACTA nepřijatelná v deseti bodech

ACTA se významným způsobem dotkne osobních a digitálních práv, práva na svobodu projevu a soukromí. V zásadě jde o zákonnou úpravu, která se sice snaží řešit existující problém (autorská práva, prodej padělků, atd), ale zároveň s tím zasahuje do řady oblastí, do kterých vůbec zasahovat nemusí. Pro většinu případů navíc již existují odpovídající právní úpravy i mezinárodní dohody. Zásadní důvody, p

Fakta o ACTA - ACTA v češtině

ACTA se významným způsobem dotkne osobních a digitálních práv, práva na svobodu projevu a soukromí. V zásadě jde o zákonnou úpravu, která se sice snaží řešit existující problém (autorská práva, prodej padělků, atd), ale zároveň s tím zasahuje do řady oblastí, do kterých vůbec zasahovat nemusí. Pro většinu případů navíc již existují odpovídající právní úpravy i mezinárodní dohody.

Má tržby 2.25 miliardy, čerpá 20 milionů z EU na "rozvoj bezplatných služeb pro uživatele"

Je to taková zvláštní situace. Jedna z prosperujících českých společnosti mající tržby 2.25 miliardy korun. A přesto čerpá 20.3 milionu Kč na "vytvoření pracovních míst ve vývoji v Brně". Je to tak, Seznam.cz dostal dvacetimilionovou dotaci z EU na pracovní místa v Brně a není to jediná dotace z EU, kterou letos Seznam.cz má v přehledu dotací.

Nevím uplně přesně co si o tom lze myslet, ale nějak mi to nepřipadá zcela správné. Na druhou stranu mě "těší", že z toho obludného evropského spolku ty peníze někdo vytahuje, protože jinak by je ten pochybný spolek dokázal utratit, případně vydat na ještě více nesmyslné věci.

Ale celé je to absurdní, pokud někdo má tržby 2.25 miliardy a rozhodně netrpí nedostatkem financí, proč potřebuje 20 milionů korun? Částku, za kterou by se možná dal vybudovat druhý Seznam?

EU navrhuje mezinárodní "internetovou" dohodu

Jde jenom o další způsob jak EU chce dostat Internet pod kontrolu? Může International Internet Treaty skutečně zajistit neutralitu a nezávislost Internetu a zajistit jeho ochranu před snahami vlád získat nad ním kontrolu?

Zajímavé a důležité - French Court: Internet Access 'Basic Human Right'

French Court: Internet Access 'Basic Human Right' je jednou z nejzajímavějších zpráv týkající se snah o regulaci internetu - původ má ve francouzském "třikrát a dost", které bylo sice prosazováno tamními zákonodárci, ale nakonec naštšstí smeteno jako protiústavni.

To, že francouzský soud uznal, že "přístup k Internetu je základní lidské právo" je velmi důležité pro celou Evropskou Unii. A pevně doufám, že toto rozhodnutí bude znamenat, že nakonec znemožní zavedení omezení, které se EU (a české MVČR) snažilo prosadit.

Připomenu i to, co se děje v Číne a vyvolává velké pozdvižení - Čína požaduje aby všechny tam používané počítače byly vybaveny blokovacím software. Zní to hrozivě a říkat, že k něčemu takovému dojde za pár let i v ČR či Evropě může být hodně paranoidní a předčasné - přesto si myslím, že něco takového je bohužel reálné. Na začátku je povinné blokační software u ISP (poskytovatelů internetového  připojení). Na konci je vybavení každého PC něčím podobným

A připomenu i existenci ŘEKNI NE REGULACI INTERNETU! 
skupiny na Facebooku.

ČSSD vůbec neví jaké volby probíhají. Na aktuálním letáku staví na lokálních slibech. A navíc je to typický FUD (lid počítačový ví)

ČSSD zešílela, zjevně úměrně tomu, jak hodně by návštěvu psychiatra měl vykonat předseda Paroubek. Na letáku vkládaném do Blesku slibuje, že na EVROPSKÉ úrovni vykoná neuvěřitelné věci. Být Evropou, tak se třesu, protože se ČSSD chystá Evropu znárodnit a přeměnit na komunistický skanzen.

Mráz přichází z ČSSD - ta se stala následovnickou stranou KSČ a je extremistickou stranou

Je už dost jasné, že ČSSD je jasný nástupce KSČ a možná by se MVČR mělo začít zajímat o prvky extrémismu, kterými se tato strana vrchovatě projevuje. Pro voliče je tenhle oranžový FUD snad dost jasný - přijít k volbám a volit kohokoliv jiného než KSČ a ČSSD.

David Černý si zaslouží za Entropu dostat zaplaceno

Tak David Černý prý dostane za Entropu pouze jednu korunu, a zaplacených 1,9 milionu korun státu vrátí. Korun je navíc symbolická náhrad 1,2 milionu korun, kteoru stát měl zaplatit za pronájem díla po dobu jeho půlročního umístění v Bruselu. Jde o Černého rozhodnutí.

Otevřeně řečeno, když už se vůbec stát (kdesi na samém počátku) rozhodl vynakládat neúčelně prostředky (3,1 milionu korun je docela dost), tak by je teď měl zaplatit. Entropa se ukázala jako jeden z nejúspěšnějších prvků propagace našeho předsednictví. A David Černý si tedy peníze více než zaslouží.

Vítejte v evropském cirkuse aneb Evropě to osladíme

iDnes.cz mi snad odpustí, že jsem použil jejich fotku z článku Topolánek a baletky odkryli logo českého předsednictví v EU, ale asi nejlépe ilustruje jak (pardon) nesmírně blbé to logo je. Na obrázku nové cirkusové číslo osobně uvádí principál Mirek. Občas se stydím, že jsem občan této země. Toto je jeden z momentů.

Vítejte v evropském cirkuse

Přichází temno, nařízené úředně vrchností z EU

Další skvělá ukázka zelené mánie bez špetky rozumu. Evropská unie zakáže používat žárovky. Temno v hlavě, temno v domě. Zářivkové náhrady žárovek sice možná neprodukují tolik tepla, ale také nedokáží ani omylem vyprodukovat stejné množství světla jako klasická žárovka. A o škodlivosti pro životní prostředí v podobě jejich náplně plynné i hmotné snad ani raději nepřemýšlet.

Kolik tepla asi vyprodukuje Evropský parlament? Neměli by ho zakázat?

EU diskutuje o hovně a výsledek bude, že tohle už nebude blog

Europarlament vyzval k diskusi: Co je to vlastně blog? Samozřejmě, proč by nemohli diskutovat o hovně a snažit se zaškatulkovat něco, co zaškatulkovat nejde. A pochopitelně také patřičně regulovat. Až jednoho dne "konsensuálně" dojdou k nějaké definici, tak budou muset zavést nové komise a subkomise, které budou dbát o dodržování etických i jiných kodexů a bloggeři se budou dobrovolně povinně registrovat u  zvláštního regulačního orgánu, který EU promptně zřídí a povinně nařídí ve všech členských zemích.

Než k tomu všemu ale dojde, tak je snad nad slunce jasné, že proti nesmyslnému eurobyrokratismu v oblasti blogů je jednoduchá obrana. Toto prostě není blog, jsou to mé osobní stránky. A až bude EU chtít regulovat i osobní stránky, tak se připravte na proměnu v privátní klub.

EU trvá na tom, že vyhledávače se podřídí evropským pravidlům

Evropská Unie se včera vyjádřila, že vyhledávací služby umístěné mimo Evropu, musí stejně vyhovět pravidlům Evropské unie, které se týkají toho, jak ukládat internetové adresy, historii hledání a vůbec jak přistupovat k soukromí uživatele. EU trvá na tom, že uživatel musí dát souhlas k shromažďování údajů a každý jednotlivec má právo zjistit, jaké informace jsou o něm uschovávány. Google se už nechal slyšet, že názor nezměnil. Microsoft prozměnu uvedl, že by společnosti měli IP adresy přestat používat. Takže řešení veskrze žádné, byť jedno je jisté. Jakkoliv se Evropská unie začala snažit o smysluplnou věc, výsledek začíná být přímo úměrný tomu, jak zmateně se v tom motá.

Evropský soud : Stahovači mají právo na soukromí

Nahrávací a filmová studia ostrouhala, Evropský soud rozhodl (kompletní dokumenty), že nemohou po telekomunikačních společnostech jména a adresy lidí, kteří jsou podezřelí ze sdílení hudby či filmů. Pokud něco takového budou chtít, musí vše řešit prostřednictvím občansko-právních žalob v jednotlivých zemích. 

Součástí rozhodnutí je i potvrzení, že španělská Telefónica SA má právo odmítnout předání informací, které by vedly k identifikaci těch co používali Kazaa. Španělská společnost Promusicae, soustřeďující filmové a hudební producenty, požadovala předání identifikace lidí, kteří používali určité počítačové adresy.

Soud zároveň upozornil, že evropské práve nepřikazuje jednotlivým vládám, aby chránily práva nucením společností k předávání osobních údajů v rámci občansko-právních aktivit. Upozornil i na to, že jednotlivé země mohou toto mít v místní legislativě, ale ta musí rovnocenně chránit právo na soukromí proti vlastnickým právům.

Právo v jednotlivých zemích není v této otázce jednotné. Španělské právo  zakazuje poskytnutí podobných údajů s výjimkou kriminálního vyšetřování a otázek veřejné bezpečnosti či národní obrany.

John Kennedy z IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) se v reakci na toto rozhodnutí nechal slyšet, že "zneužívání autorských práv na Internetu je jediná největší překážka dnešnímu růstu podnikání s hudbou".

EU stále zkoumá spojení Google a DoubleClick

Evropská unie oznámila, že potřebuje více času na prošetření plánovaného spojení. To reprezentuje nejenom 3.1 miliardy USD koupi, ale také obavy z porušování antimonopolních zákonů

EU zvažuje oddělení telekomunikačních od internetových služeb

Evropská komise bude zítra řešit plán na změny v oblasti telekomunikačního thru v Evropě. Hlavním důvodem jsou obrovské rozdíly v dostupnosti vysokorychlostního internetu a ochrana podnikání


( strana 1 z 1 ) ( celkem článků: 23)