Pravidelný občasník originálního humoru

Kolín : historie

Autor chlívek (Města) - vydáno 23.9.2002

Město, které v minulosti patřilo mezi nejvýznamnější česká města.


Kolín se rozkládá v úrodné polabské nížině na obou březích Labe. Časté a bohaté archeologické nálezy v městě a jeho okolí dokládají osídlení místní oblasti již dávnověku. Většinu nálezů je možno si prohlédnout v místním muzeu.

Již v době římského impéria se zde nacházela křižovatka tří důležitých obchodních cest. V 6. století je možno doložit přítomnost Slovanů a nálezy hradišť a pohřebišť svědčí o hustém zalidnění v průběhu 9. - 12. století.

První listina, která se zmiňuje o Kolínu, je datována k 8. září 1261.

Důležitý byl rok 1437, kdy Bedřich ze Strážnice postavil na místě zbořeného kláštera hrad, který byl později přestavěn na zámek. Čeští panovníci Karel IV. a Václav IV. udělili městu mnoho privilegií a podpořili tak rozvoj a bohatství města. V této době byl Kolín jedním z nejdůležitějších měst českého království.

Největší propad a bídu zažil Kolín v období třicetileté války, kdy byl téměř zničen. Další velká bitva se u Kolína odehrála 18. června 1757, kdy se zde střetlo Pruské s Rakouským vojskem. Jednalo se o jednu z nejkrvavějších bitev této sedmileté války. V této bitvě byl poražen Pruský král Bedřich II. a musel opustit Čechy.

Kolín opět dosáhl rozkvětu za vlády Josefa II. Znovu rozkvetla řemesla a obchod. V období národního obrození v 1. polovině 19. století byl Kolín jedním z prvních měst, kde propukl vlastenecký ruch.

V 19. století dále město vzkvétalo, rozvíjel se zde mohutně průmysl a obchod. Rozvoji napomohlo i zřízení železnice v roce 1845 z Prahy na Moravu a v roce 1872 i severozápadní dráhy.

Centrem Kolín je Karlovo náměstí, které je stále v původním tvaru s mnoho domů má krásné barokní štíty. Na náměstí můžete obdivovat morový sloup z roku 1682 a krásnou kašnu z červeného pískovce, která byla postavena v roce 1870. V rohu náměstí stojí radnice, jedná se o prastarou budovu, která je v majetku města již od roku 1494. Další dominantou města je chrám sv. Bartoloměje a synagoga z roku 1642.

Region: Středočeský
Lokalita: Kolín
Kraj: Středočeský kraj
Klíčová slova: města
URI:
Poslední změna : 9.7.2004 13:44, Vytvořen : 23.9.2002 00:00, Vydán : 23.9.2002, 8089x

Komentáře pro ty z Facebooku

 


REKLAMA

Články e-mailem

Stačí zadat e-mail

a Feedio se už o vše postará

POOH.CZ na sociálních sítích