Pravidelný občasník originálního humoru

RSS pro všechny a pro každého (1)

Autor chlívek (IT pel mel ) - vydáno 15.4.2003

Začneme úvodem - Co je to RSS - kde zjistíte jak RS vzniklo, jaké má verze, kde o něm najdete základní informace a s čím je vlastně příbuzné


RRS je zkratka z RDF Site Summary (kde RDF je prozměnu zkratka z Resource Description Framework). V principu jde o XML (eXtended Markup Language) vyjádření jakéhokoli „obsahu“ nějakého zdroje informací či dat. V nejrozšířenější (a nejpraktičtější) podobě je ale RSS používáno pro vyjádření obsahu zpravodajských zdrojů.

Praktický příklad : RSS je používáno zejména jako exportní formát. Místo zbytečného vymýšlení vlastního exportního formátu je použito RSS a autoři webů mohou využít množství již hotových RSS modulů (pro Perl, PHP, atd). Stejně tak ti co importují takto poskytovaná data mohou využít totožné hotové moduly nebo již hotové programy a webové aplikace.

RSS, jak už to tak bývá, existuje v několika podobách. Nepřispívá to k snadnosti jeho použití, protože zejména podoby „pokročilejší“ jsou patřičně složitější na vytváření i zpracovávání. Nejrozšířenější podobou naštěstí zůstává RSS 0.91, následované RSS 1.0 (které je ovšem radikálně rozdílné). Pokud se budete chtít o RSS zajímat, doporučuji začít u verze 0.91, její použití je totiž extrémně jednoduché.

Uplně prvotní RSS se ve verzi 0.9 objevilo v roce 1999 jako součást my.nestcape.com – umožňovalo snadno přidat vlastní zdroje do přizpůsobitelného portálu a vzniklo s podporou společnosti Netscape. To také určitě přispělo k úspěšnému vzniku tohoto formátu a jeho dalšímu rozšíření.

Následovalo již zmíněné RSS 0.91 (označované též jako Rich Site Summary), vycházející z RDF a používané masově dodnes. O standardizaci a rozšíření se zcela jistě asi zasloužil  zejména web (služba) www.userland.com v rámci své scriptingNews aktivity (vzniklé již v roce 1997). Zhruba ve stejnou dobu totiž Netscape své RSS aktivity ukončilo. Za dalším vývojem a rozšířením RSS tak stojí zejména člověk jménem Dave Winer a skutečnost, že RSS bylo zabudováno do řady produktů. Jak serverových, tak uživatelských (klientských). Právě díky tomu se stalo běžnou součástí bloggingu a syndikace (k těmto termínům se ještě vrátíme).

Poslední „platná“ verze RSS je verze 2.0, která by měla být 0.91 kompatibilní. Je potřeba si ale uvědomit jednu nepříjemnou věc – vývoj RSS prošel i několika krizemi, včetně tolik typických hádek o to, kdo je vlastně autorem RSS a kdo má právo řídit jeho další rozvoj. Právě díky tomu existují i různe „dialekty“ či „varianty“. A právě proto autor článku doporučuje držet se zpočátku verze 0.91 a teprve poté přemýšlet o dalších.

Vsuvka : RDF (Resource Description Framework) je W3C (WorldWide Web Consortium) - www.w3.org/RDF. Slouží řadě služeb, mezi jednu z nejznámějších patří export obsahu Open Directory aktivity – http://dmoz.org/rdf.html  

Zdroje informací o RSS :

http://rss.pooh.cz je RSS katalogem, validátorem a agregátorem (přes 300 vybraných zdrojů) a bude nabízet i informace umožňující RSS využívat

http://web.resource.org/rss/1.0/ nabízí kompletní specifikaci, moduly, informace a prostě vše co se týká RDF Site Summary (RSS) verze 1.0

http://backend.userland.com/rss nabízí prozměnu specifikaci RSS verze 2.0

http://backend.userland.com/rss092/ je místem, kde najdete specifikaci verze 0.92

http://blogspace.com/rss poslouží pokud chcete nějaké informace a poslední novinky

http://feeds.archive.org/validator/ nabízí RSS validátor (program kontrolující správnost vytvořeného RSS), ale nesnáší se s česky psanými RSS (kódovanými Windows-1250), pokud tedy chcete kontrolovat své RSS, zkuste spíše http://rss.pooh.cz, které podporuje jak RSS 0.91, tak RSS 1.0

http://www.oreillynet.com/rss a http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/intro/ jsou také dobrými informačními zdroji

Tento seriál vznikl z rozsáhlého článku napsaného pro Softwarové Noviny - www.softnov.cz - které tímto MedvídekPú jako obvykle doporučuje
Poslední změna : neuvedeno, Vytvořen : neuvedeno, Vydán : 15.4.2003, 8193x

Komentáře pro ty z Facebooku

Aktuální články autoraREKLAMA

Články e-mailem

Stačí zadat e-mail

a Feedio se už o vše postará

POOH.CZ na sociálních sítích