Pravidelný občasník originálního humoru

RSS pro všechny a pro každého (2)

Autor chlívek (IT pel mel ) - vydáno 16.4.2003

Pokračování – jak vypadá RSS a jak ho vytvořit je asi nejdůležitější pro tvůrce webů, kteří chtějí RSS použít pro zveřejnění svých informací


RSS je dialektem XML, což je první nejdůležitější informace – vaše RSS tedy musí v první řadě vyhovovat XML 1.0 specifikaci - http://www.w3.org/TR/REC-xml - a poté musí dodržovat RSS formát.

 Příklad RSS (živě na http://www.pooh.cz/?s=export&f=rss ):

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">

<channel>

<title>WWW.POOH.CZ</title>

<link>http://www.pooh.cz/</link>

<description>31.1. 2003 11:32:29</description>

<language>cs</language>

<image>

<link>http://www.pooh.cz/</link>

<url>http://www.pooh.cz/i/poohlogov3.gif</url>

<title>WWW.POOH.CZ</title>

<width>160</width>

<height>49</height>

</image>

<item>

<title>Kauza Ondřej Munčinský - pokračování...</title>

<link>http://www.pooh.cz/a.asp?id=2002878&db=</link>

<description>"Omluva" Ondřeje Munčinského je pikantní</description>

</item>

<item>

<title>Ze života Kostěje : Kostěj a Hujer....</title>

<link>http://www.pooh.cz/a.asp?id=2002877&db=</link>

<description></description>

</item>

<item>

<title>Imunitní systém: Hujer říká NE</title>

<link>http://www.pooh.cz/a.asp?id=2002876&db=</link>

<description></description>

</item>

                </channel>

</rss>

Pokud se rozhodnete poskytnout RSS podobu svého informačního zdroje, musíte respektovat XML (které má různá omezení proti HTML, například nezná některé HTML entity, nesmí se v něm používat některé znaky) a budete muset RSS vybudovat podle jeho pravidel – vše je ale velmi jednoduché (pokud zůstane u RSS 0.91) a z uvedeného příkladu i zřejmé.

Začnete určením formátu (značka <xml ... >), doplníte o další povinnou informaci (značka <!DOCTYPE ..>), pomocí které je možné zjistit kde jsou uloženy schémata (definice) použitého formátu. A poté začnete s vlastním RSS „obsahem“.

Ten začíná samozřejmě značkou „<rss ...>“ doplněnou o číslo verze a poté pokračuje definicí informačního kanálu (značka <channel>). Je samozřejmě logické, že informační kanál musí obsahovat nějaké informace o sobě (to je blok <title> až </language> v uvedeném příklad), stejně tak jako něco vhodně „grafického“ (blok <image>..</image>).  

Po určení vlastností informačního kanálu již pouze „nasypete“ jeho obsah – posloupnost <item>...</item> umožňující určit titulek, perex (popis) a odkaz jednotlivých článků.

Nakonec vše ukončíte „uzavřením“ otevřených struktur, tj. </channel> pro ukončení informačního kanálu a </rss> pro ukončení RSS struktury.

RSS 0.91 je snadné vytvářet – zvládne to kdokoliv, kdo má přístup k skriptingu na straně serveru a databázi (ze které získává data). Případně, pro malé osobní blogy či stránky, není problém vytvářet RSS ručně.

Pro zjednodušení jsem vynechal některé další značky, které je možné u jednotlivých částí RSS použít. <channel>..</channel> totiž povinně musí obsahovat pouze <title>, <link>, <description>, <language> a </image>. Nepovinné (dobrovolné) jsou elementy <copyright>, <managingEditor>, <webMaster>, <rating> (PICS rating), <pubDate>, <lastBuildDate>,<docs>, <textInput>, <skipDays> a <skipHours> - více informací najdete ve specifikaci RSS. 

Poznámka : Microsoft uvedl v Internet Exploreru kanály používající CDF (Channel Definition Format), který je vpodstatě obdobou RSS.

Při tvorbě RSS je důležité si uvědomit i to, že neslouží k „exportu“ celých článků, smyslem RSS je exportovat dostatek informací k tomu, aby zájemce o článek získal informaci o tom kde článek je a o čem zhruba je – k tomu skutečně plně postačí titulek, perex (popis) a odkaz. 

Poznámka : Stručný návod (v angličtině) najdete například na adrese http://backend.userland.com/rss091   

Hotové RSS poté musíte pochopitelně vystavit na svém webu – buď jako samostatný soubor (například moje.rss či rss.xml) nebo jako nějakou parametrickou URI – zejména v takovém případě byste neměli zapomenout aby váš webový server vracel korektní určení obsahu v této URI (tj. „text/xml“).

Pokud si chcete odzkoušet správnost vašeho RSS můžete to udělat snadno. Především by mělo jít otevřít v (například) Internet Exploreru, ten podporuje přímé prohlížení XML. Pokud to jde, měli byste zkusit některý z validátorů – podpora češtiny u zahraničních je problematická, takže nemohu než doporučit http://rss.pooh.cz

Tento seriál vznikl z rozsáhlého článku napsaného pro Softwarové Noviny - www.softnov.cz - které tímto MedvídekPú jako obvykle doporučuje
Poslední změna : neuvedeno, Vytvořen : neuvedeno, Vydán : 16.4.2003, 8338x

Komentáře pro ty z Facebooku

Aktuální články autoraREKLAMA

Články e-mailem

Stačí zadat e-mail

a Feedio se už o vše postará

POOH.CZ na sociálních sítích