Menhiry : 7. Archeoastronomická hypotéza o původu a významu

Autor chlívek (Menhiry) - vydáno 17.7.2004

Geometrické vztahy, nalezené v rozmístění známých lokalit s menhiry v severozápadních Čechách, jsou sice zajímavé, samy o sobě však pro objasnění stáří a účelu těchto vztyčených kamenů nestačí.


S velkou pravděpodobností asi ani nebyly v původním záměru těch, kteří kameny vztyčovali. Naznačují ale, že by se mohlo jednat o jediný celek a že tedy mezi jednotlivými objekty existuje jakási sounáležitost. Právě na tomto předpokladu byla založena archeoastronomická hypotéza o původu a významu menhirů v Čechách, kterou předložil RNDr. Milan Špůrek, CSc. Již v roce 1987.

Bylo zjištěno, že kromě obecně známých astronomických směrů, jakými jsou v obzorovém kalendáři například azimuty slunovratových východů a západů, obsahuje sestava našich menhirů i azimuty speciální. To veldo k identifikaci kalendáře, který je právě na nich založen, a tím je kalendář keltský.

Keltský obzorový kalendář měl čtyři hlavní svátky roku umístěné zhruba uprostřed ročních sezon, vymezených rovnodennostmi a slunovraty. Samain se slavil 1.listopadu, imbolc 1.února, beltine 1.května a lugnasad 1.srpna. A právě azimuty východů a západů Slunce v těchto dnes se prosazují významnou měrou mezi spojnicemi jednotlivých lokalit s menhiry. Na základě těchto zjištění byla tedy vyslovena domněnka, že by mohlo jít o objekty keltského původu, které představují zbytky v krajině vytyčeného obzorového kalendáře.


Astronomické azimuty pro svátky beltime (zelené) a lugnasad (červené)


Astronomické azimuty pro svátky samain (modré) a imbolc (černé)

Proti této uvedené hypotéze lze vznést námitku, že vzdálenosti mezi některými kameny jsou příliš velké. Té je možné oponovat tvrzením , že dochované kameny typu menhirů u nás představují pouhé torzo jejich původního počtu. Toto tvrzení se opírá o pádné důvody a z některých indicíí se dá dokonce usuzovat, že umístění kamenů na zjištěných liniích bylo původně asi hustší. Právě s ohledem na četné dosavadní ztráty je bezpodmínečně nutné tyto drobné, ale nikoli nevýznamné archeologické památky chránit před dalším zničením.
Poslední změna : 2.3.2008 21:24, Vytvořen : 11.7.2004 20:08, Vydán : 17.7.2004, 19226x

Komentáře pro ty z Facebooku