Menhiry : [3]. Slavětín, okres Louny (Baba)

Autor chlívek (Menhiry) - vydáno 19.7.2004

Slavětínský menhir se špatně hledá, ale stojí za prozkoumání. Uprostřed krajiny strom, pod stromem menhir.


(P7100010.JPG) 250KB / 10.7.2004 / 0x/#-Menhir s lidovým pojmenováním Baba se nachází poblíž železniční zastávky Slavětín nad Ohří na rovině rozkládající se severozápadně od obce, asi jeden kilometr od kostela, na křižovatce polních cest poblíž malého rybníčku na přítoku Ohře, pod osamělým stromem. Dlouho unikal pozornosti odborníků, protože do něj byl (pravděpodobně v 17.století) dodatečně zasazen velký dvouramenný železný kříž. V této podobě byl objekt vyobrazen ještě na kresbě z roku 1932. Po druhé světové válce byl kříž z kamene násilně vylomen. Kresba (druhý obrázek) znázorňuje dvojitý železný kříž zaražený do menhiru pravděpodobně v 17. století na kresbě Bořivoje Lůžka (viz níže) z roku 1932.

Prosím, opravte si autora kresby menhiru s křížem. Nejedná se o Bořivoje Lůžka (archivář, naroz. 1921), ale o jeho strýce Bohumila L., učitele a významného kreslíře, který na stovkách kreseb zdokumentoval kraj kolem Loun a Domoušic.
Srdečně vás zdravím!
A. Železná

Vit též : http://eldar.cz/megality/slavetin.htm

Souřadnice : 50°21'19.84"  /  13°53'52.97" 

10.7.2004 :: Na západním okraji vesnice je budova Sokola (a hospoda). Přijedete-li právě od západu (od Loun), stačí odbočit vlevo ze silnice na polní cestu co je před zmiňovanou budovou. Pokračujte dál, na křižovatce s další polní cestou (bude odbočovat vpravo) uvidíte strom a pod ním zmiňovaný menhir. Kříž v něm v červenci 2004 nenajdete. Po oné cestě vpravo můžete odjete, dostanete se na silnici spojující Slavětin a jeho železniční zastávku.|
Poslední změna : 2.3.2008 21:19, Vytvořen : 25.7.2004 11:42, Vydán : 19.7.2004, 26317x

Komentáře pro ty z Facebooku