Pravidelný občasník originálního humoru

Exkluzivně: Microsoft byl přinucen vypnout www.mstv.cz

Autor chlívek (Webdesign, Internet) - vydáno 5.2.2011

Microsoft ČR rozporuje stanovisko RRTV a v pátek byl v rámci tohoto sporu mstv.cz vypnut. Pokud se mi podaří cokoliv dalšího zjistit, budu doplňovat tento článek.


RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) podle všeho stojí za vypnutým www.mstv.cz - web sloužil k publikování instruktážních videí a technických materiálů týkajících se produktů Microsoftu.

Podle dostupných informací si MSTV.CZ všimla právě RRTV a prohlásila ho za "televizi". A následně vyzvala Microsoft ČR, aby napravil nedostatky (Microsoft ČR například vcelku logicky nemá v OR činnosti týkající se televizního vysílání).

Rada podle ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a ustanovení § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, upozornila společnost MICROSOFT s. r. o. na porušení § 5 citovaného zákona, neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální sluţby na vyţádání dostupné na internetové stránce www.mstv.cz nedoručila Radě písemné oznámení obsahující náleţitosti stanovené § 5 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) citovaného zákona. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. (viz Tisková zpráva z 23. zasedání, konaného ve dnech 7. 12. 2010 - 8. 12. 2010)

Microsoft ČR rozporuje stanovisko RRTV a v pátek byl v rámci tohoto sporu mstv.cz vypnut. Pokud se mi podaří cokoliv dalšího zjistit, budu doplňovat tento článek.

audiovizuální mediální služba na vyžádání, kterou se rozumí služba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání

Zmíněný §5 se týká "Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb an vyžádání" a pokud se začtete do rozhodnutí Rady za poslední měsíce, najdete tam velké množství podobných či zcela shodných rozhodnutí - selský rozum nad tímto "zájmem zákona" poněkud zůstává stát a má chuť poznamenat něco o tom, že Rada potřebovala vytvořit další důvody pro rozšíření své činnosti. A podařilo se jí to dokonale.

(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen doručit Radě do 30 dnů ode dne vzniku živnostenského oprávnění písemné oznámení, které musí obsahovat

a) název audiovizuální mediální služby na vyžádání,
b) údaje, k nimž je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání povinen příjemcům služby umožnit přístup podle § 6 odst. 1 písm. a) a b),
c) údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, je-li přidělena,
d) identifikaci sítě elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím bude poskytována audiovizuální mediální služba na vyžádání, a informaci o přístupu k audiovizuální mediální službě na vyžádání, zejména internetovou adresu, a
e) den zahájení poskytování audiovizuální mediální  služby na vyžádání.

Dohled nad "audiovizuálními mediálními službami na vyžádání" na Internetu se už od roku 2009 setkal s mohutnými diskuzemi v médiích i právních kruzích. Včetně úvah nad tím, zda je vůbec je vhodné, aby něco jako RRTV (od internetu, a dle některý i od reality, odtržený orgán) dostal do rukou pravomoce, které jí v konečném momentu umožní cenzuru.

Do Zákona se pak nakonec dostaly i požadavky, které jsou v praxi nesplnitelné. Například §6 odst. 3, který je technicky neproveditelný (viz následující citace). Nebo povinná podpora "evropské tvorby".

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé samoúčelné násilí, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah této audiovizuální mediální služby na vyžádání vidět nebo slyšet

Určitým způsobem se tak vůbec nelze divit, pokud se někdo nechce "přihlásit" do škatulky jménem "audiovizální mediální služby na vyžádání". Požadavky kladené zmíněným zákonem a pravomoci dané RRTV jsou příliš široké a příliš vágně deifnované.

 


DODATEK 7. února 2011 - pokračování v článku - Vývoj v kauze MSTV.CZ vs RRTV - český zákon vs. požadavky EU - Vyjádření RRTV je zatím v nedohlednu, nejkratší možný termín u nich nežije v internetové realitě. Vyjádření Microsoftu najdete v článku. A co tam také najdete je původní "zadání" EU, které ukazuje, že jsem zase vytvořili další zákon, který EU nechtěla.

Štítky : Internet, Právo, RRTV, Microsoft.com, Mstv.cz, Televizní vysílání|
Poslední změna : 7.2.2011 18:24, Vytvořen : 5.2.2011 10:27, Vydán : 5.2.2011, 15185x

Komentáře pro ty z Facebooku

Aktuální články autora

Související články