Pravidelný občasník originálního humoru

Menhiry : 1. Menhiry v Čechách, průvodce lokalitami, historií i teoriemi

Autor chlívek (Menhiry) - vydáno 11.7.2004

Zájem odborné veřejnosti začaly probouzet kameny typu menhirů u nás zhruba od poloviny minulého století. První zmínky však byly ještě poplatné pozdnímu romantismu ve vědě, spojenému se zvýšeným zájmem o národní minulost.


Koncem 19.století se pak rozvinul sport mezi archeology, zastoupenými hlavně J.L.Píčem a geology, reprezentovanými osobou J. Woldřicha, o původ těchto objektů. Šlo především o to, zda se jedná o uměle, lidskou rukou vztyčené kameny, nebo o přírodní výtvory. Sondování jasně ukázalo, že jde o objekty vztyčené člověkem, tedy o archeologické památky.

OBSAH

JINÁ TÉMATA

Systematický průzkum

Archeologie sice svůj spor s geologií o tom, kam patří menhiry v Čechách, na konci minulého století jasně vyhrála, přesto se k nim až na malé výjimky později zachovala macešsky, ztratila o ně zájem. A tak to byly v osmdesátých letech našeho století paradoxně právě geologové, kdo znovu vzkřísili problematiku menhirů v Čechách a postarali se o jejich systematický výzkum.

Výsledkem této třetí fáze poznávání menhirů u nás bylo vytvoření dost vyčerpávající bibliografie, dohledání, zmapování a soupis všech kamenů, které by mohly patřit do této kategorie. První souhrnnější publikace vyvolaly u širší veřejnosti mimořádný zájem o tutu problematiku. S pomocí došlých zpráv o dalších podezřelých kamenech se nakonec podařilo sestavit relativně úplný soupis lokalit, na nichž se tyto kameny nacházejí nebo ještě nedávno nacházely. Počtem objektů převyšoval získaný soubor, zveřejněný v roce 1987, několikrát počet případů známých z odborné literatury od konce minulého století. I tak ovšem představuje ona zhruba třicítka těchto kamenu asi pouhý zlomek jejich původního počtu. Ztráty byly veliké nejen u nás, ale i v jiných zemích.

Přesto se zachovalo dostatečné množství lokalit na kterých je možné dodnes vidět poměrně zachovalné menhiry.


Kliknutím na mapu získáte její větší a čitelnější podobu!


(10.července 2004 - mapička navštívených míst
v okolí Loun - kliknutím se zobrazí v čitelnější podobě)

Menhiry mezi Kladnem a Slaným

(26.července 2004 - další navštívená místa)

Řada dalších sporných lokalit nepochybně existuje a je možné je zpravidla osobně navštívit a vidět.

Pochopitelně že okolo menhirů existuje řada pověstí a báchorek zachovaných do dnešní doby.

Existuje rovněž řada hypotéz o vzniku a smyslu menhirů, ale nelze říci že by některá z nich byla dostatečně jednoznačná.

Na podporu hypotéz se vykonala řada měření a zkoumání. Právě na základě těchto měření a průzkumů byla stanovena 1, která je doposud jedna z nejvíce pravděpodobných hypotéz.

Galerie fotografií obsahuje desítky fotografií a zachyceny jsou většina z menhirů. Podgalerie Menhiry (2004) a Menhiry (2005)  obsahuje další fotografie z roku 2004 a 2005.

Poměrně zajímavým je i velikostní srovnání jednotlivých menhirů:

Materiály obsažené na této stránce a stránkách ostatních pocházejí též z původního vydání přehledu menhirů v T-Magazínu (příloze respektive) a postupem času jsou doplňovány o nové materiály (zejména fotografie).

Materials included in this page and all other pages are created from originally published menhirs study in T-Magazine and from time to time new materials are added (mainly photographs).

Rozdílné celkové pohledy

David Tramba uvádí následující mapu menhirů :

Mapa menhirů v Čechách
Kliknutím zobrazíte čitelnou podobu
červené hranaté - menhiry
fialové kulaté - sporné a novodobé menhiry

A zajímavá je i mapka výskytů kamenných řad od téhož autora

Mapa kamenných řad v Čechách
Kliknutím zobrazíte plnou podobu

Slovenský zdroj uvádí prozměnu tuto mapku:

Mapa výskytů menhirů v Čechách
viz http://www.index.sk/Hyperion/Megality/cechy.html 

Literatura na téma menhirů

Pavel Kozák, Pavel Bartl, Marie Holečková - Kamenný svět (2003)
Pavel Kozák - Tajemná místa od Blaníku po Sušici (2001)
Pavel Kozák - Místa působení (1997)
Radko Šarič, Petr Štěpánek - České megality (2001)
Jiří Bílek - Kam odešli Keltové? (2002)
Bohumil Vurm - Tajné dějiny Čech, Moravy a Slezska I. (2002)
Alois Majer - Magický prsten Jindřichohradecka (2000)
Karel Svoboda - Tajemné megality (1990)|
Poslední změna : 2.3.2008 21:27, Vytvořen : 11.7.2004 20:20, Vydán : 11.7.2004, 56519x

Komentáře pro ty z Facebooku

 


REKLAMA

Články e-mailem

Stačí zadat e-mail

a Feedio se už o vše postará

POOH.CZ na sociálních sítích