Sociální média předstihly e-mail ve stráveném čase

Jakkoliv elektronická pošta ja stále nejčastější aktivitou na Internetu, sociální média přitahují uživatele více a více času. TNS “Digital Life” průzkum (týká se celého světa, nikoliv pouze USA jak je u podobných dat většinou zvykem) ze září 2010 ukazuje, že průměrný uživatel stráví na sociálních médiích 4.6 hodiny týdně

Sociální média předstihly e-mail ve stráveném čase